Zabudowa wielorodzinna „osiedle Harmonia” w Warszawie
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Zabudowa wielorodzinna „osiedle Harmonia” w Warszawie

20 grudnia 2015

Inwestor:
Orkiestra Development Sp. z o.o.

Charakterystyka obiektu:
Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, 4 i 5 kondygnacyjnej o łącznej powierzchni ponad 30,000 m2. Parkingi podziemne na łączną liczbę ok. 300 miejsc postojowych.

Fazy:
Koncepcja, Projekt budowlany

Okres pracy nad zleceniem:
2004-2005r.