Zabudowa wielorodzinna „Aura Park” przy ulicy Królowej Marysieńki w Warszawie
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Zabudowa wielorodzinna „Aura Park” przy ulicy Królowej Marysieńki w Warszawie

20 grudnia 2015

Inwestor:
Mill-Yon Sp. z o.o.

Charakterystyka obiektu dla całego zespołu (Kwartał A, B, C, D):
Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, 4 i 5 kondygnacyjnej o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ponad 83,000 m2. Parkingi podziemne na łączną liczbę ok. 1800.

Fazy:
Całość misji projektowej

Okres pracy nad zleceniem:
2005-2015 r.