Ratusz w Kołobrzegu
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Ratusz w Kołobrzegu

20 grudnia 2015

Inwestor:
Urząd Miasta Kołobrzeg

Charakterystyka obiektu:
Przebudowa i rozbudowa urzędu miasta Kołobrzeg. Projekt zakłada utworzenie bliźniaczej struktury do obecnego gmachu, oraz ich integrację centralnie usytuowanym trzonem o łącznej powierzchni ok. 2.500 m2.
Pod podwórkiem Urzędu Miasta oraz budynkiem części dobudowanej został zaprojektowany garaż podziemny na 60 miejsc parkingowych.

Fazy:
projekt konkursowy

Okres pracy nad zleceniem:
2012 r.