Makdom Ursynów
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Makdom Ursynów

10 czerwca 2016

Zabudowa wielorodzinna Makdom Ursynów w rejonie ulic PŁASKOWICKIEJ / PUŁAWSKIEJ / LELKA w Warszawie

Inwestor:
MAK DOM Sp. z o.o.

Charakterystyka obiektu:

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, 5 kondygnacyjnej o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ponad 9300 m2. Parkingi podziemne i w części parteru na łączną liczbę ok. 214 miejsc postojowych.

Fazy:

Całość misji projektowej

Okres pracy nad zleceniem:

2012r. –